הודעות בדבר שינויים בתקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לשינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 579 חלק 4 - מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות תרמוסיפוניות - תכן, התקנה ובדיקה.

ת"י 579 חלק 5 - מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מרכזיות בבניינים.

ת"י 579 חלק 6 - מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מאולצות דירתיות.

ת"י 1525 חלק 1 - ניהול תחזוקת בניינים: רכיבים וגימור.

ת"י 1525 חלק 2 - ניהול תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות.

ת"י 1554 - לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מטראצו או מבטון בציפוי טראצו.

ת"י 2378 חלק 5 - קירות מחופים באבן טבעית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר.

ת"י 6079 - תפעוליות בינית (INTEROPERABILITY) מבוססת פרוטוקול תיחול שיחה (SIP) בין מרכזת פרטית לבין ספק שירות.

ת"י 6293 - תחזוקת כלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס - דרישות בטיחות.

למידע נוסף בתחום זה