כוונה לבטל רשמיות של תקנים ישראליים 07/15

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לבטל את הרשמיות של התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 977 - יריעות דו-שכבתיות מפוליאתילן לייצור שקיות לחלב ולמוצרי חלב ניגרים (הנימוק - קיים תקן מעודכן ת"י 5113 החל על שקיות לחלב).

למידע נוסף בתחום זה