נהלים חדשים לבדיקות תקן ביבוא, נספחי ש'

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את הנהלים החדשים לבדיקות תקן ביבוא, נספחי ש', הבאים:

נספח ש' 900 חלק 2.32 - מכשירי עיסוי (מהדורה ב').

נספח ש' 61009 חלק 1 - מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם - יתר (מפסקי מגן משולבים), מהדורה ב'.

למידע נוסף בתחום זה