הישג ללשכות המסחר, מכון התקנים חזר לבצע בדיקות "סילוק ליקויים" למוצרים מיובאים

עם כניסתה לתוקף של המערכת הממוחשבת מיטב/מסלול, בחודש יוני 2011, מכון התקנים הישראלי הפסיק לבצע בדיקות סילוק ליקויים ודרש מיבואנים שבמוצריהם שנבדקו והתגלו ליקויים לעבור מחדש בדיקות תקן מלאות.

כתוצאה מכך גדלו עלויות הבדיקות של היבואנים ובמקרים רבים נעשו על ידי המכון בדיקות חוזרות ומיותרות של סעיפים בתקן שהמוצרים כבר עמדו בהם.

בעקבות פניית לשכות המסחר למכון התקנים החל המכון מחדש לבצע בדיקות סילוק ליקויים רק לסעיפים שנמצאו לא מתאימים לתקן, בבדיקות הדגם או בבדיקות המשלוחים.

בבדיקת תקן ל-"כמות קטנה" המיועדת למכירה, ונמצאו בה ליקויים, המכון לא ידרוש לבצע בדיקת ש' חדשה אלא בדיקת סילוק ליקויים רק לסעיפים שנמצאו לא מתאימים לתקן.

החברים יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה