קביעת תקנים ישראליים חדשים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 118 - בטון: דרישות, תפקוד וייצור (גיליון תיקון מס' 4 ממרס 2015).

ת"י 1284 חלק 5 - כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים - קביעת ההתנגדות לחדירה.

ת"י 1501 חלק 1 - מי שתיה מבוקבקים או ארוזים: מים מינרלים טבעיים.

ת"י 1501 חלק 2 - מי שתיה מבוקבקים או ארוזים: מי שתייה (שאינם מים מינרלים טבעיים).

ת"י 1872 חלק 5.1 - חיפוי באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר - קיבוע יחידות חיפוי באמצעות אביזרי מתכת.

ת"י 1918 חלק 4 - נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת.

ת"י 4292 - מדי מים מחודשים (גיליון תיקון מס' 1 ממרס 2015).

ת"י 4426 - מנועי זרימה חוזרת - דרישות התקנה ובדיקות באתר.

ת"י 6223 - מכשירי מדידה לניטור מנתי של מים בתנאי שדה.

ת"י 6373 - דלקים ממחזור שמנים - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 60079 חלק 26 - אטמוספרות נפיצות: ציוד בעל דרגת הגנה GA.

ת"י 60079 חלק 32.1 - אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - מדריך.

ת"י 60079 חלק 32.2 - אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - בדיקות.

ת"י 60079 חלק 33 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מיוחדת "S".

ת"י 60745 חלק 2.16 - כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למכלבים.

ת"י 60745 חלק 2.6 - כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לפטישים.

 

למידע נוסף בתחום זה