הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 03/05/2015

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 3 - אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים (ג"ת מס' 3).

ת"י 32 חלק 1.1 - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי תקע חד מופעיים לזרמים עד 11 אמפר דרישות כלליות.

ת"י 118 - בטון: דרישות, תפקוד וייצור (ג"ת מס' 4).

ת"י 362 חלק 1 - תערובות אספלט חמות: הרכב ותכנון (ג"ת מס' 1).

ת"י 441 (חלקים 3,2,1) - שימורי פירות: שימורי פירות הדר; שימור פירות גלעיניים; תווך נוזלי (סירופי) לשימושי פירות.

ת"י 799 - מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ), מתקני אנטנות לקליטה אינדיוידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו (ג"ת מס' 1).

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 1212 חלק 1 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות (ג"ת מס' 5).

ת"י 1246 (חלקים 2,1) - תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה שחור - הגדרה ודרישות בסיסיות; תה ירוק, תה אולונג ותה לבן - הגדרות ודרישות בסיסיות.

ת"י 1284 חלק 5 - כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים קביעת התנגדות לחדירה.

ת"י 1501 (חלקים 1 ו- 2) - מי שתייה ארוזים (מבוקבקים: מי שתייה שאינם מים מינרלים; מי שתייה במיכלים).

ת"י 1682 - מאסף פלסטיק להתקנה ברצפה (ג"ת מס' 1).


ת"י 2142 חלק 1 - בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות באזורים מבונים (ג"ת מס' 2).

ת"י 4292 - מדי מים מחודשים (ג"ת מס' 2).

ת"י 4426 - בדיקה באתר של מונעי זרימה חוזרת.

ת"י 4466 (חלקים 4.1, 4.2) - פלדה לזיון בטון: תילי פלדה מעובדים בקר המיועדים לייצור רשתות מרותכות; רשתות מרותכות.

ת"י 5302 - צנרת גלית מפוליאתילן (PE) מחוזקת בפלדה (ג"ת מס' 1).

ת"י 6233 - מכשירים לניטור מים - מפרט ודרישות ביצוע.

ת"י 8888 - מנגנון גלילי למנעול המיועד למעליות - מנגנון גלילי בעל מפסק חשמלי לשימוש חירום לכבאים.

ת"י 11226 - ארגונומיה: הערכה של תנוחות עבודה סטטיות.

ת"י 12296 - ארגונומיה: מדריך לטיפול באנשים במגזר שירותי הבריאות.

ת"י 60079 חלק 32.1 - אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - מדריך.

ת"י 60079 חלק 26 - אטמוספרות נפיצות: ציוד עם רמת הגנה GA.

ת"י 60079 חלק 32.2 - אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - בדיקות.

ת"י 60079 חלק 33 - אווירה נפיצה - הגנה על ציוד חשמלי.

ת"י 60745 חלק 2.16 - כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד.

ת"י 60745 חלק 2.06 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד.

ת"י 60794 חלק 2.20 - כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה בתוך מבנים - מפרט דרישות משפחה לכבלי סעף אופטיים מרובי סיבים.

ת"י 60794 חלק 3.10 - כבלי סיבים אופטיים - כבלים להתקנה מחוץ למבנים: מפרט דרישות משפחה לכבלי תקשורת - רחק אופטית עבור מובלים טמונים באופן ישיר ולהתקנה אווירית.

 

למידע נוסף בתחום זה