הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 31/03/2015

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5 חלק 1 - בלוקי בטון: בלוקים לקירות ולחיפוי.

ת"י 20 חלק 2.8 - מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד.

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים (ג"ת מס' 2).

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים (ג"ת מס' 3).

ת"י 1220 חלק 11 - מערכות גילוי אש: תחזוקה (ג"ת מס' 4).

ת"י 1258 חלק 7 - ביגוד מגן: ביגוד לעובדי תעשייה חשופים לחום.

ת"י 1430 חלק 1 - יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC).

ת"י 1872 חלק 5.1 - חיפוי באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר - קיבוע באמצעות אביזרי מתכת.

ת"י 4151 (חלקים 2,1) - עיקור של התקנים רפואיים - דרישות של התקנים רפואיים שעברו תהליך אספטי; דרישות לסימון המילה "סטרילי".

ת"י 4273 חלק 1 - גדרות פלדה: עקרונות כלליים.

ת"י 5281 חלק 9.1 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה (ג"ת מס' 1).

ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה (ג"ת מס' 1).

ת"י 1918 חלק 4 - נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת.

ת"י 6373 - נוזלי בעירה המבוססים על מחזור שמני סיכה.

ת"י 7972 - פלפל צ'ילי ופלפל חריף - שלם או טחון (אבקה).

ת"י 14988 חלק 2 - כסאות גבוהים לילדים: שיטות בדיקה.

ת"י 30038 חלק 6 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד רשת בזק
(telecommunication): דרישות תאימות אלקטרומגנטית.

ת"י 50130 חלק 4 - תאימות אלקטרומגנטית: מערכות אזעקה - תקן למשפחת מוצרים: דרישות חסינות לרכיבי מערכות אזעקת אש, למערכות אזעקה לגילוי פריצות, למערכות אזעקה לאירועי שוד, למערכות טלוויזיה במעגל סגור, למערכות אזעקה לבקרת גישה ולמערכות אזעקה למצבי מצוקה.

ת"י 60079 חלק 2 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות מעטפות בלחץ יתר "P".

ת"י 60079 חלק 18 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות כמיסה "m".

ת"י 60079 חלק 19 - אטמוספרות נפיצות: תיקון, שיפוץ והשבחה של ציוד.

ת"י 60601 חלק 1.2 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: תאימות אלקטרומגנטית - דרישות ובדיקות (גרסה להערות הציבור, לאחר ישיבת ו"ט 801 ב- 3.3.2015).

למידע נוסף בתחום זה