תקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לאישור משרד הכלכלה:

ת"י 562 חלק 8 - בטיחות צעצועים: נדנדות, מגלשות.

ת"י 681 חלק 1 - לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1).

ת"י 682 חלק 1 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות.

ת"י 682 חלק 3 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1).

ת"י 995 חלק 4 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"מ או בגז טבעי.

ת"י 5115 חלק 2 - יחידות החתלה לשימוש ביתי: שיטות בדיקה.

ת"י 5115 חלק 1 - יחידות החתלה לשימוש ביתי: דרישות בטיחות.

ת"י 7212 - סוכר.

ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק.

למידע נוסף בתחום זה