הודעות בדבר קביעת תקנים או שינויים בתקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה ברשומות הודעה בנוגע לקביעת תקנים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 755 - סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה, (ג"ת מס' 1).

ת"י 1258 חלק 7 - ביגוד מגן: ביגוד להגנה מפני חום ולהבה - דרישות ביצועים מינימליות.

ת"י 1001 חלק 2.2 - בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), קניונים אטריומים וחללים גדולים דומים, (ג"ת מס' 1).

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים (ג"ת מס' 3).

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה.

ת"י 1205 חלק 4 - התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: ביוב הבניין ותיעול הבניין (ג"ת מס' 1).

ת"י 4151 חלק 1 - עיקור של התקנים רפואיים - דרישות לסימון המילה "סטרילי" (מעוקר) על התקנים רפואיים: דרישות עבור התקנים רפואיים: דרישות עבור התקנים רפואיים מעוקרים בצורתם המוגמרת.

ת"י 4151 חלק 2 - עיקור של התקנים רפואיים - דרישות לסימון המילה "סטרילי" (מעוקר) על התקנים רפואיים: דרישות עבור התקנים רפואיים שעברו תהליך אספטי.

ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה (ג"ת מס' 1).

ת"י 12016 - תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לכת - חסינות.

ת"י 14988 חלק 2 - כיסאות גבוהים לילדים: שיטות בדיקה.

 

למידע נוסף בתחום זה