קביעת תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בהן קבע את התקנים הישראליים הבאים (מהדורות 2015):

ת"י 579 חלק 11.1 - מערכות סולריות לחימום מים: מערכות המוכנות במפעל - דרישות כלליות.

ת"י 579 חלק 11.2 - מערכות סולריות לחימום מים: מערכות המוכנות במפעל - שיטות בדיקה.

ת"י 16231 - מתודולוגיה למידוד נצילות אנרגיה.

ת"י 17742 - חישובי יעילות אנרגטית וחישובי חיסכון באנרגיה במדינות באזורים ובערים.

ת"י 50002 - מבדקי אנרגיה - דרישות והנחיות לשימוש.

ת"י 50003 - מערכות לניהול אנרגיה - דרישות לגופים המספקים מבדק והתעדה של מערכות לניהול אנרגיה.

ת"י 50015 - מערכות לניהול אנרגיה - מדידה ואימות של ביצועי אנרגיה בארגונים - עקרונות כלליים והנחיות.

ת"י 60079 חלק 25 - אטמוספרות נפיצות: מערכות חשמליות עם בטיחות עצמותית.

ת"י 60079 חלק 28 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד ומערכות תמסורת המשתמשים בקרינה אופטית.

ת"י 60079 חלק 29.1 אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - דרישות ביצועים בעבור גלאי גזיים דליקים.

ת"י 60079 חלק 29.2 אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - בחירה, התקנה, שימוש ותחזוקה של גלאי גזים דליקים וחמצן.

ת"י 60079 חלק 29.3 אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - הנחיות לבטיחות פונקציונלית של מערכות קבועות לגילוי גז.

ת"י 60079 חלק 29.4 אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - דרישות ביצועים לגלאי גזים דליקים עם נתיב פתוח.

ת"י 60529 - דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד IP).

למידע נוסף בתחום זה