תקנים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאחרונה לאיגוד כי הם העבירו לאישור משרד הכלכלה את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 6 - אריחי רצפה מטראצו (ג"ת מס' 1).

ת"י 1157 - מוצצים לשימוש ילדים.

ת"י 1295 - פירות יבשים: כללי.

ת"י 14988 חלק 1- כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות.

למידע נוסף בתחום זה