תקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים

להלן פירוט תקנים ישראליים שנמסר לאיגוד שהם אושרו לאחרונה על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי:

ת"י 1605 חלק 2 - מגלשות מים שגובהן 2 מטר ויותר: הוראות.

ת"י 6316 - מרפאות תעסוקתיות - דרישות ייחודיות לאיכות.

ת"י 6395 חלק 1 - אבטחת מטענים ברכב מסחרי: שיטות ודרישות.

ת"י 6395 חלק 2 - אבטחת מטענים ברכב מסחרי: נקודות עיגון.

ת"י 11137 חלק 1 - עיקור מוצרים רפואיים - קרינה: דרישות לפיתוח, למתן - תוקף ולבקרה שוטפת של תהליך עיקור התקנים רפואיים (ג"ת מס' 1).

ת"י 11137 חלק 2 - עיקור מוצרים רפואיים: קביעת המנה לעיקור.

ת"י 11607 חלק 2 - מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: דרישות למתן תוקף לתהליכים (ג"ת מס' 1).

ת"י 15000 - בדיקות ביצועים של מערכות אגירת קור.

למידע נוסף בתחום זה