הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את התקנים או הצעות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.11 - מנורות: מנורות לאקווריום.

ת"י 20 חלק 2.20 - מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה (ג"ת מס' 1).

ת"י 30 (חלקים 1, 2.1, 2.2, 3) - משאבות רוטודינמיות: ביצועים הידרוליים לבדיקות קבלה - דרגות 1, 2 ו- 3; משאבות טורבינה אנכיות טבולות; משאבות ציריות אופקיות ואנכיות; יעילות מינימלית נדרשת עבור משאבות מים רוטודינמיות.

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים (ג"ת מס' 2).

ת"י 900 חלק 2.24 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח.

ת"י 981 - דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד IP). תקן זה חל על המיון של דרגות ההגנה שמספקות מעטפות לציוד חשמלי בעל מתח נקוב שאינו גדול
מ- 72.5 קו"ט.

ת"י 1001 חלק 6 - בטיחות אש בבניינים: אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות.

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה (ג"ת מס' 3).

ת"י 1318 (חלקים 2,1) - יין: הגדרות ותהליכים; דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 1139 חלק 1 - פיגומים: דרישות ביצוע ותכן כללי (ג"ת מס' 1).

ת"י 1139 חלק 2 - פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות.

ת"י 1501 (חלקים 1 ו- 2) - מי שתייה ארוזים (מבוקבקים: מים מינרלים טבעיים; מי שתייה (שאינם מים מינרלים טבעיים).

ת"י 1872 חלק 2 - חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת הקיבוע הרטוב.

ת"י 2201 - מוצרי דגים מצופים מוקפאים.

ת"י 2378 חלק 2 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע רטוב.

ת"י 2378 חלק 6 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול (ג"ת מס' 1).

ת"י 4422 (חלקים 3,2) - פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות; התקנה.

ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיסה.

ת"י 5288 - יעילות גופי תאורה (ג"ת מס' 2).

ת"י 5438 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה (חלקים: 2 - כלור, 3 - נתרן תת-כלוריטי, 4 - חומצה פלואורוסיליציה, 12 - סידן פחמתי, 13 - פחם פעיל גרגרי בתול).

ת"י 5813 - דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ושל משאבות חום לחימום מים באמצעות מחזור דחיסת אדים.

ת"י 6289 - מערכת אספקת חשמל עבור אוטובוס עירוני חשמלי המשתמש בקבלי-על.

ת"י 10535 - מתקני הרמה להעברת אנשים עם מוגבלות - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 19795 חלק 5 - טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: תרחיש בקרת גישה וסכמת דירוג.

ת"י 60034 חלק 30 - מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי השראה תלת-מופעיים, כלוביים, במהירות קבועה (קוד IE), (ג"ת מס' 2).

ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות.

ת"י 60269 חלק 3 - נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים) - דוגמאות למערכות תקניות של נתיכים A עד F.

ת"י 60601 חלק 1 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים.

ת"י 60745 חלק 1 - כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד - דרישות כלליות.

ת"י 60745 (חלקים 2.6, 2.16) - כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לפטישים; דרישות מיוחדות למכלבים.

ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות.

ת"י 60968 - נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים: דרישות בטיחות.

ת"י 60998 חלק 2.3 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד.

ת"י 61347 חלק 2.1 - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט).

ת"י 62035 - נורות פריקה (למעט נורות פלואורניות): דרישות בטיחות.

למידע נוסף בתחום זה