הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 26 חלק 7 - בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות של בטון קשוי.

ת"י 262 - מוצרי פסטה.

ת"י 650 חלק 4 - מוצרי קקאו: שוקולד ומוצרי שוקולד.

ת"י 650 חלק 5 - מוצרי קקאו: צמקאו.

ת"י 900 חלק 2.5 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים.

ת"י 900 חלק 2.7 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה.

ת"י 1045 חלק 0 - בידוד תרמי של בניינים: כללי (ג"ת מס' 1).

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים (ג"ת מס' 3).

ת"י 1080 חלק 38 - טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: ביומטריה.

ת"י 1220 חלק 13 - מערכות גילוי אש: התקני התרעה חזותית.

ת"י 1251 - תמרים.

ת"י 1339 - אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת מוגנת של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום.

ת"י 1498 (7 חלקים) - מתקנים למגרשי וחיפוי משטחי המגרשים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה... (החלפת התקנים).

ת"י 1505 חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה.

ת"י 1546 - מציתים - דרישות בטיחות (התקן דן בבטיחות של מציתי סיגריות...).

ת"י 2378 חלק 3 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע יבש.

ת"י 2378 חלק 5 - קירות מחופים באבן טבעית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר (ג"ת מס' 2).

ת"י 5281 חלק 2 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים (ג"ת מס' 2).

ת"י 5392 חלק 2 - צינורות פוליאתילן למערכת לחץ לשימושים כלליים: צינורות (ג"ת מס' 1).

ת"י 5392 חלק 3 - צנרת פוליאתילן למערכות לחץ לשימושים כלליים: אביזרים (ג"ת מס' 1).

ת"י 5412 חלק 3 - מבנים יבילים ארעיים: מבני ציבור.

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים (מהדורת אוגוסט 2014).

ת"י 5563 - דלק סילוני (דס"ל).

ת"י 5731 - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) לשימוש במנועי דיזל ולצרכי הסקה - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 6294 חלקים (3,2,1) - בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה; ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה; שירותי תדלוק למטוסים.

ת"י 10242 - אביזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילה (בא במקום ת"י 255).

ת"י 17742 - חישוב יעילות אנרגטית וחישוב חיסכון באנרגיה במדינות, באזורים ובערים.

ת"י 19794 (חלקים 6,5,4,2,1) - טכנולוגיית מידע - נתונים ביומטריים על פרטי טביעות אצבעות, על תמונת פנים....

ת"י 19795 חלק 6 - טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח על ביצועים ביומטריים: מתודולוגיות בדיקה להערכת תפעול.

ת"י 21500 - ניהול פרויקטים מדריך לתכנון וליישום שיטות לניהול פרויקטים לרבות אספקטים של ניהול סיכונים.

ת"י 24745 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הגנה על מידע ביומטרי.
.
ת"י 50015 - מערכות ניהול אנרגיה - מדידה ואימות של ביצועי אנרגיה בארגונים - עקרונות כלליים והנחיות.

ת"י 61851 חלק 1 - מערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב מנועי: דרישות כלליות.

ת"י 71568 חלק 1 - תרכיזי קצף כיבוי בהתפשטות בינונית.

ת"י 71568 חלק 2 - תרכיזי קצף כיבוי בהתפשטות גבוהה.

למידע נוסף בתחום זה