תקנים ישראליים שפורסמו כרשמיים

שר הכלכלה פרסם לאחרונה ברשומות הודעות בנוגע לאכרזת רשמיות על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.2 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה (החלפת התקן).

ת"י 1605 חלק 1 - מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (החלפת התקן).

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, ספות ובסיסי מיטות (תחילת האכרזה כרשמי של הסעיף 3.9 - resistant to ignition, תתחיל בתאריך 16.11.2014). בנוסף, במקום ת"י 5418 משנת 2010 יבוא ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים, מהדורת 2014.

למידע נוסף בתחום זה