תקנים ישראליים שיש כוונה לפרסמם כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים (החלפת התקן).

ת"י 650 חלק 2 - מוצרי קקאו: אבקות קקאו ותערובות יבשות של קקאו וסוכרים (2014). תקן זה יבוא במקום ת"י 650 - אבקת קקאו (1994). עוד נמסר כי בכוונת משרד הכלכלה לאפשר תקופת התארגנות של 36 חודשים מיום פרסום התקן ת"י 650 חלק 2 ברשומות, במהלכה יהיה בתוקף ת"י 650 משנת 1994.

ת"י 751 (חלקים 2,1) - צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים; מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של מתקנים תעשייתיים (יבואו במקום ת"י 751 משנת 1993).

ת"י 873 - ילקוט לתלמיד (החלפת התקן).

ת"י 191 - שמן זית (החלפת התקן).

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה (ג"ת מס' 1 למהדורת 2013).

ת"י 1340 - אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן לריתוך בקשת מתכת מוגנת (החלפת התקן).

ת"י 1498 (7 חלקים) - מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים...

ת"י 2217 - מטפי אבקה אוטומטיים קבועים לדלקות ממין בי (נוזלים וגזים), יפורסם גיליון תיקון מס' 1.

ת"י 5438 חלק 6 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן הידרוקסידי (החלפת התקן).

 

למידע נוסף בתחום זה