נוהלי בדיקות תקן ביבוא (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נוהלי בדיקות התקן ביבוא (נספחי ש') הבאים:

נספח ש' 990 חלק 1 - סוללות ראשוניות (מהדורה ז').

נספח ש' 1605 חלק 1 - מגלשות מים (מהדורה א').

למידע נוסף בתחום זה