נוהלים חדשים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנוהלים החדשים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש') הבאים:

נספח ש' 139 - נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל (מהדורה ג').

נספח ש' 426 חלק 1 - כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות (מהדורה ד').

נספח ש' 1516 חלק 2 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל למתח נקוב מ- 6 ק"ו עד 30 ק"ו (מהדורה א').

למידע נוסף בתחום זה