הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הצעות התקן או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5 חלק 2 - בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרת צלעות (ג"ת מס' 1).

ת"י 6 - אריחי רצפה מטראצו (ג"ת מס' 1).

ת"י 26 (חלקים 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13) בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו (SCC) - בדיקת שקיעה - זרימה; בדיקה במשפך - V; בדיקה בקופסת L; בדיקת היפרדות בניפוי; בדיקה בטבעת - J).

ת"י 26 חלק 6 - בדיקות בטון: נטילה של דוגמאות מבטון שהתקשה במבנה, הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן.

ת"י 90 חלק 2 - בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת.

ת"י 466 חלק 3 - חוקת הבטון: בטון דרוך.

ת"י 497 - בשר ומוצריו - שיטות בדיקה.

ת"י 751 חלק 1 - מוצרי בידוד תרמי לבניינים - מוצרי צמר מינרלי המיוצרים במפעל: מפרט דרישות.

ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות.

ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (ג"ת מס' 5).

ת"י 900 חלק 2.2 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים.

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים (ג"ת מס' 1).

ת"י 900 חלק 2.25 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי מיקרוגל, לרבות תנורי מיקרוגל משולבים (ג"ת מס' 1).

ת"י 985 (חלקים 1 ו- 2) - אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני קול נישא באוויר; בידוד מפני קול הולם.

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים (ג"ת מס' 2).

ת"י 1836 - דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים.

ת"י 1924 - מחיצות, חיפויים פנימיים ותקרות תותב לא פריקות מלוחות גבס (ג"ת מס' 1).

ת"י 1941 (חלקים 3,2,1) - מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר למילוי חוזר - תכן מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן
מ- 1100 מגפ"ס; מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם 1100 מגפ"ס או יותר; מכלים מפלדה מנורמלת. במקום ת"י 1941 על שלושת חלקיו יבוא ת"י 9809 על שלושת חלקיו.

ת"י 5068 - מערכות זיגוג בבניינים: סימון בתווית אנרגיה (ג"ת מס' 1).

ת"י 5281 חלק 9 - בנייה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה.

ת"י 5774 (חלקים 2,1) - זרנוקי פלסטיק: טיפוסים מחוזקים בטקסטיל עבור יישומי אוויר דחוס - מפרט דרישות; טיפוסים מחוזקים בטקסטיל עבור יישומי חומר ריסוס - מפרט דרישות (בא במקום ת"י 1076).

ת"י 5988 חלק 1 - תאי בקרה טרומיים מבטון: כללי.

ת"י 6250 - דירוג בית בטוח לילדים.

ת"י 12899 חלק 1 - תמרורי דרך אנכיים קבועים: תמרורים קבועים.

ת"י 15194 - אופניים: אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 15874 (חלקים 5,3,2,1) - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים - פוליפרופילן: כללי, צינורות, אביזרים, התאמת המערכת ליעודה.

ת"י 27002 - טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה - קובץ כלים לניהול אבטחת מידע.

ת"י 60601 חלק 2.57 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד עם מקור אור שאינו לייזר המיועד לריפוי, לאבחון, לניטור ולשימוש קוסמטי/אסתטי.

ת"י 60745 חלק 2.3 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד-בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה.

ת"י 60974 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך.

למידע נוסף בתחום זה