תקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם ואישר את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 3734 חלק 10 - זיקוקין די-נור.

ת"י 3734 חלק 20 - זיקוקי די-נור: קטגוריות 1,2,3 ומיני זיקוקי דינור.

ת"י 3734 חלק 30 - זיקוקי דינור: קטגוריות 1,2,3 - דרישות סימון מינימליות.

ת"י 3734 חלק 40 - זיקוקי דינור: קטגוריות 1,2,3 - שיטות בדיקה.

ת"י 3734 חלק 50 - זיקוקי דינור: קטגוריות 1,2,3 - דרישות למבנה ולביצוע.

ת"י 4026 חלק 30 - מערכות אל-פסק (SPU): שיטות להגדרה של דרישות ביצועים ובדיקה.

ת"י 32626 - מחשבים שולחניים וניידים - מדידת צריכת אנרגיה.

למידע נוסף בתחום זה