נוהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן

מינהלת תו תקן במכון התקנים הישראלי פרסמה לאחרונה את הנוהלים המיוחדים (נת"מים) הבאים למתן היתרי תו תקן:

נת"מ - 1-900 - סוללות ראשוניות.

נת"מ - 1-4331 חלק 1 - מרכבים קבועים (לרכב מסחרי, לגרורים ולנתמכים).

נת"מ - 1-4331 חלק 2 - מרכבים לרכב מסחרי לגרורים ונתמכים - מרכבים רכינים.

נת"מ - 1-2206-1 - גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות.

למידע נוסף בתחום זה