נוהלים למתן היתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה להערות יצרנים הצעות לנוהלים או לשינויים בנוהלים שלו למתן היתרי תו תקן (נת"מים) כדלקמן:

נת"מ למפמ"כ (מפרט טכני) 196 – מנעול רב-בריחים ומנעול בעל בריח אורכי לדלת סובבת.

נת"מ לת"י 431 – צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש.

נת"מ לת"י 449 – מצמדים מתוברגים לציוד כיבוי אש.

נת"מ לת"י 938 חלק 2 – לוחות זכוכית שטוחה ושקופים לשימוש בבניינים.

נת"מ לת"י 1347 – ברז ערבוב ממתכת בעל ידית הפעלה אחת.

למידע נוסף בתחום זה