הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1752 חלק 1 – מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום.

ת"י 1847 חלק 1 – סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות.

ת"י 1847 חלק 6 – סולמות: סולמות תלת-רגליים.

ת"י 4373 (חלקים 5,2) – מוצרים פירוטכניים: זיקוקים די-נור, קטגוריות 3,2,1: קטגוריות וימינים של זיקוקין די-נור; דרישות למבנה ולביצועים.

ת"י 6245 – מצנחות פסולת בבנייני מגורים (מבוסס על התקן האמריקאי
82 NFPA).

ת"י 6267 – לוחות גליים על בסיס קשרן ביטומני.

ת"י 61156 (חלקים 8,7) – כבלים רב גידיים (multicore) וכבלים סימטריים מסודרים בזוגות / רביעיות (pair/quad) עבור תקשורת ספרתית....

ת"י 61968 חלק 11 – שילוב יישומים במתקנים חשמליים – מנשקי מערכת לניהול הפצה – הרחבת מודל המידע המשותף המיועד להפצה.

ת"י 60730 חלק 1 – אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות כלליות.

למידע נוסף בתחום זה