קביעת תקנים ישראליים


מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 23 חלק 2 – מכללי דלתות עץ או דלתות לבודות: מלבני עץ או מלבנים מחומרים אחרים (למעט פלדה) לדלתות סובבות, ממאי 2013.

ת"י 23 חלק 4 – מכללי דלתות עץ או מכללי דלתות לבודות: דלתות סובבות מעץ מקשי, ממאי 2013.

ת"י 23 חלק 5 – מכללי דלתות עץ או מכללי דלתות לבודות: מכללי דלתות הזזה פנימיות, ממאי 2013.

ת"י 23 חלק 6 – מכללי דלתות או מכללי דלתות לבודות: מכללים מוגמרים – דלתות סובבות, ממאי 2013.

ת"י 591 – מסנני שמן סיכה במנועי שרפה פנימית – מסננים וקרבי סינון במחזור מלא, ממאי 2013.

ת"י 801 – קומפוסט (גיליון תיקון מס' 1 ממאי 2013).

ת"י 1004 חלק 3 – אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות – דרישות ושיטות בדיקה, ממאי 2013.

ת"י 1490 חלק 4 – מחיצות וחיפויי גבס: רכיבי שלד לא-נושא מפח פלדה (תיקון טעות ממאי 2013).

ת"י 61010 חלק 1 – דרישות בטיחות לציוד חשמלי המיועד למדידה, לבקרה ולשימוש מעבדתי: דרישות כלליות, ממאי 2013.

למידע נוסף בתחום זה