תקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם לאחרונה על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 127 חלק 2 – מבחני הסמכה לרתכים: ריתוך התכה – אלומיניום.

ת"י 1003 חלק 02.01 – כלים הבאים במגע עם מזון.

ת"י 1003 חלק 02.02 – שחרור מתכות מכלי אמייל: שיטות בדיקה.

ת"י 1003 חלק 03.01 – שחרור מתכות מכלי אמייל: גבולות מותרים.

ת"י 1003 חלק 03.02 – שחרור מתכות מכלים עמוקים: שיטות בדיקה.

ת"י 1497 חלק 1 – מתקנים לפעילות גופנית: דרישות בטיחות.

ת"י 1497 חלק 2 – מתקנים לפעילות גופנית: הוראות לבחינה.

ת"י 2213 – התעדה מפקחי ריתוך.

ת"י 5280 חלק 01.01 – אנרגיה בבניינים – מעטפת הבניין: מגורים.

ת"י 5280 חלק 2 – אנרגיה בבניינים: מערכות תאורה.

ת"י 6200 (חלקים 3,2,1) – מערכת להתקן תדלוק אוניברסאלי כללי: דרישות פונקצינליות: דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל; דרישות התקנה.

למידע נוסף בתחום זה