פעילות במכון התקנים לאימוץ תקינה אמריקאית בישראל

לאחרונה נערכה פגישה בלשכת המסחר בהשתתפות מנהלת אגף התקינה במכון התקנים הישראלי ועל פי בקשתה הועלה לדיון נושא האימוץ בארץ של תקינה אמריקאית.

נציגי המכון דיווחו באותה פגישה כדלקמן:

* כ- 90% מהתקנים הישראליים מאומצים, בתוספת סטיות לאומיות (ND) אשר ילכו ויקטנו.

* ביחד עם משרד הכלכלה המכון פועל לאימוץ בארץ של תקינה אמריקאית, בנוסף לתקינה האירופית שאומצה בארץ ומעודכנת אצלנו על פי השינויים בה באירופה.

* היום רוב היבוא לארץ נעשה מאירופה ואימוץ בארץ של תקינה אמריקאית יכול לתרום ליבוא מוצרים רבים יותר מארה"ב ובמחירים זולים יותר.

* למרות שלמכון התקנים הישראלי יש נגישות לתקינה האמריקאית, האימוץ האלטרנטיבי שלה בארץ מורכב כי בארה"ב קיימים כ- 600 ארגוני תקינה, עם מעל 10,000 תקנים ברמה הפדראלית. בנוסף, בועדות המקצועיות (תקינה) של המכון אין מספיק אנשים מקצועיים שיכולים לתרום, בצורה מאוזנת, לאימוץ תקינה אמריקאית.

בתום הדיון הוצע לפעול כדלקמן:

- החברים בלשכת המסחר יכולים להעביר לאגף התקינה במכון התקנים מידע לגבי כל תקן ישראלי רשמי, מה הוא התקן האמריקאי המקביל המתאים לאימוץ.

- ניתן להעביר למכון התקנים מידע משלים הקשור לתקן אמריקאי ספציפי, כגון חקיקה נוספת או תקן מקביל או משלים של ארגון תקינה אחר.

- במכון התקנים יתקבל בברכה מידע מקצועי מיצרן או מספק בחו"ל, כולל מצגות, עם הסברים מקצועיים הקשורים לתקן אמריקאי מסוים שרוצים לאמץ בארץ.

- ניתן להסדיר ביקור בועדת תקינה של מכון התקנים הישראלי של גורם מקצועי אמריקאי שיכול להציג עמדתו ולסייע באימוץ בארץ של תקן אמריקאי.

החברים בלשכות המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.
למידע נוסף בתחום זה