הודעות בדבר פרסום או החלפת תקנים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם ברשומות הודעות בנוגע להחלפת התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.11 - מנורות: מנורות לאקווריום (2007), במקומו יבוא התקן במהדורתו מ- 2015.

ת"י 36 - שוקולד (1996), במקומו יבוא:
ת"י 650 חלק 4 - מוצרי קקאו: שוקולד ומוצרי שוקולד (2015).

ת"י 386 - כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאוריתן - דרישות בדיקה
(2007), במקומו יבוא:
ת"י 386 - כובעונים (קונדומים): כובעונים לגברים - דרישות ושיטות בדיקה
עבור כובעונים עשויים מחומרים סינתטיים (2015).

ת"י 426 חלק 1 - כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות (2008), במקומו יבוא התקן במהדורתו מ- 2015.

ת"י 1220 חלק 3 - מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות (2014). התקן שהיה אמור להיכנס לתוקף בתאריך 10.3.2014 ולאחר מכן בתאריך 10.3.2015, חלקים מהתקן יכנסו לתוקף כרשמיים במועדים מאוחרים יותר (מידע מלא בנושא אצל מנהלי התחומים הענפים הרלוונטיים או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

ת"י 1351 - צמקאו: הגדרות, רכיבים וסימון (1988), במקומו יבוא
ת"י 650 חלק 5 - מוצרי קקאו: צמקאו (2015).

ת"י 2252 חלק 1 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי - תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים (מהדורה 2001),
במקומו יבואו:
ת"י 2252 חלק - מעלונים חשמליים לאנשים מוגבלות תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור (דצמבר 2014).
ת"י 2481 חלק 41 - מעליות: דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה - מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא - מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנכיים עם מוגבלות תנועה (דצמבר 2014).

ת"י 2302 חלק 1 - חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון אריזה, תיווי וסימון (מהדורה 2009), במקומו יבוא:
ת"י 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה (מהדורה 2015).

ת"י 2302 חלק 2 - חומרים ותכשירים מסוכנים: הובלה - מיון, אריזה, תיווי וסימון (מהדורה 2009), במקומו יבוא:
ת"י 2302 חלק 2 - חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה - סיווג, תיווי, סימון ואריזה (מהדורה 2012).

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, ספות ובסיסי מיטות (האכרזה כרשמיים של מספר סעיפים בתקן זה נדחית, פעם נוספת, עד 17 במאי 2015).למידע נוסף בתחום זה