תיאור פעילות האיגוד לביטול המכס ומס הקניה לכסא בטיחות לילדים ברכב מנועי | סחר בינלאומי | עדכונים בנושא תקינה | 04/03/2015

בעקבות טיפול האיגוד בוטלו המכס ומס הקניה ביבוא בסיס לכסא בטיחות לילדים ברכב מנועי


בקובץ תקנות שיעור מק"ח 1755, מתאריך 4.3.2015, פורסם תיקון לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, הנותן פטור מתשלום מכס ומס קניה ביבוא לארץ של בסיס מתאם למושב לתינוק או לילד שסיווגו בפרט מכס 94.01 ובתנאי שניתן לעגן אותו לרכב באמצעות חגורות הבטיחות או אמצעי עיגון מיוחד לכך.

להמשך תיאור פעילות האיגוד לביטול המכס ומס הקניה על מוצר זה ראה בקובץ המצורף.

למידע נוסף בתחום זה