תקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים במכון הליך התקינה של התקנים הבאים והם הועברו למשרד הכלכלה לצורך אישורם או החלפתם:

ת"י 20 חלק 2.2 - מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרת תאורה.

ת"י 20 חלק 2.11 - מנורות: מנורות לאקווריון.

ת"י 41 - מיץ עגבניות מרוכז.

ת"י 386 חלק 2 - קונדומים מפוליאוריתן - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 426 חלק 1 - כפפות כירורגיות חד פעמיות: כפפות.

ת"י 959 חלק 1 - פלפל שחור.

ת"י 959 חלק 2 - פלפל לבן.

ת"י 1318 חלק 1 - יין: הגדרות ותהליכים.

ת"י 1318 חלק 2 - יין: דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 2302 חלק 1 - חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון.

ת"י 7540 - פפריקה.

ת"י 60745 חלק 1 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד (ג"ת מס' 2).

ת"י 60998 חלק 2.3 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד.


למידע נוסף בתחום זה