הודעות בדבר קביעת תקנים רשמיים

לאחרונה פורסמו ברשומות הודעות על ידי שר הכלכלה בנוגע לפרסומם כרשמיים של התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1847 חלק 4 - סולמות: סולמות מפרקיים, מהדורת מרס 2011.


למידע נוסף בתחום זה