כוונה להסיר רשמיות מתקנים או מסעיפים בתקנים ישראליים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו להסיר את הרשמיות מתקנים או מסעיפים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 60227 חלק 1 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: דרישות כלליות.
הכוונה היא להסיר את הרשמיות מתת סעיף ב' בסעיף 3.1 (דרישה לסימון שנת ייצור) והדרישה לסימון שנת ייצור שבסעיף 3.201.

ת"י 60245 חלק 1 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים
מ- 450/750 וולט: דרישות כלליות. הכוונה היא להסיר את הרשמיות מתת סעיף ב' בסעיף 3.1 (דרישה לסימון שנת ייצור) ודרישת הסימון של שנת ייצור שבסעיף 3.201.


למידע נוסף בתחום זה