כוונה לפרסם תקנים או להחליף תקנים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם את התקנים הישראליים הבאים כרשמיים או להחליפם:


ת"י 885 (14 חלקים) - שיטות בדיקה מיקרוביולוגית למוצרי מזון. במקום תקנים אלה יבוא ת"י 885 חלק 20 (ישנה כוונה לתת תקופת התארגנות לתקן החדש, של 36 חודשים).

ת"י 900 חלק 2.5 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים (החלפת התקן).

ת"י 900 חלק 2.7 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה (החלפת התקן).

ת"י 1220 חלק 10 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע (החלפת התקן).

ת"י 5485 - נטלים לנורות פלואורניות - דרישות ליעילות אנרגטית וסימון (החלפת התקן).למידע נוסף בתחום זה