כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים או להסיר את רשמיותם

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים, או לבטל את רשמיותם - המלאה או החלקית (במקרים אלה יצוין הדבר ליד התקן):

ת"י 38 - חלווה (החלפת התקן).

ת"י 69 - מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד טרמי (הודעה המתייחסת לכניסתו לתוקף של גיליון תיקון מס' 1 לתקן ומתן תקופות מעבר).

ת"י 565 חלק 1 - כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום (כוונה לבטל רשמיות דרישות סימון אורך הכבל וכינוי הכבל, בסעיפים 6.2.2 - סימון ו- 6.3 - הזמנה).

ת"י 565 חלק 2 - כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום (כוונה לבטל רשמיות דרישות סימון אורך הכבל וכינוי הכבל, בסעיפים 6.3.2 - סימון וסעיף 6.3 - מידע שמומלץ לספק עם הזמנת הכבלים).

ת"י 891 - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (במקום תקן זה יפורסם כרשמי ת"י 1888 - מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה - מהדורת 2014).

ת"י 1112 (חלקים 2,1) - ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה; מנעלי בטיחות (החלפת התקנים).

ת"י 5731 - דלק לרכב מנועי - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) למנועי דיזל - דרישות ושיטות בדיקה (החלפת התקן).

ת"י 60269 חלק 3 - נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים לשימוש ביתי ולשימושים דומים) - דוגמאות למערכות תקניות של נתיכים A עד F (החלפת התקן).


למידע נוסף בתחום זה