תקנים ישראליים חדשים שיפורסמו על ידי מכון התקנים

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאחרונה לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים החדשים הבאים:

ת"י 1112 חלק 3 - ציוד מגן אישי: מנעלי מגן.

ת"י 1112 חלק 5 - ציוד מגן אישי: מנעלי עבודה: שיטות בדיקה.

ת"י 1258 חלק 1 - ביגוד מגן: דרישות כלליות (החלפה).

ת"י 1258 חלק 6 - ביגוד מגן: עמידות חומרים בהספגת נוזלים.

ת"י 1495 חלק 3 - אבטחת מערכות מידע ממוחשבות - שימוש בסיסמאות.

ת"י 4141 חלק 11 - ציוד מגן אישי לעיניים - לעבודת כוונון לייזרים (החלפה).

למידע נוסף בתחום זה