הוסרה רשמיות מתקנים או סעיפים של תקנים

לאחרונה פורסמו הודעות ברשומות על ידי שר הכלכלה בנוגע להסרת רשמיות מהתקנים או סעיפים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1071 - משקאות לא כוהליים (הוסרה הרשמיות מסעיף 2.3.2, בנוגע לאיור פרי).


למידע נוסף בתחום זה