מונה זמנית ממונה חדש על התקינה במשרד הכלכלה


שר הכלכלה פרסם לאחרונה הודעה ברשומות על פיה מינה זמנית כממונה על התקינה במשרד הכלכלה את איגור דוסקלוביץ.

הממונה על התקינה עד לאחרונה במשרד הכלכלה, גרישה דייטש, פרש לגמלאות ואיגור דוסקלוביץ שמונה במקומו כיהן במשרד כמרכז תקינה בכיר במינהל התקינה. המינוי הנ"ל הינו זמני, מתאריך 2.11.2014 ועד 2.2.2015.
למידע נוסף בתחום זה