תקנים ישראליים שנחתמו על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאחרונה לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 931 חלק 1.1 - עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות.

ת"י 931 חלק 1.3 - עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: הבהרות בדבר יישום שיטות בדיקה ונתוני בדיקה.

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים (ג"ת מס' 2).

ת"י 1733 חלק 2 - ציפוי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני שרפה: שיטות בדיקה ודרישות לציפוי מינרלי מותז.

ת"י 6230 - קורקינט חשמלי.

ת"י 22320 - ביטחון בחברה - ניהול חירום - דרישות לתגובה....

ת"י 60947 חלק 7.1 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך - ציוד עזר: הדקי סרגל למוליכי נחושת.

ת"י 60947 חלק 7.2 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: ציוד עזר.

למידע נוסף בתחום זה