הקלות נוספות בבדיקות תקן ביבוא של מוצרים חשמליים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה פרסם בתאריך 2.9.2014 הודעה לציבור בנוגע למתן הקלות בבדיקות תקן ביבוא מוצרים, כמפורט להלן:

א. תקן ת"י 33 "מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות": מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור, יועברו מקבוצה מס' 1 לקבוצה מס' 3.

ב. תקן ת"י 900 חלק 2.30 "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים": דרישות סעיף 7.201 "תנורים המיועדים לשימוש במקומות עתירי אדי מים", יועברו מקבוצה מס' 1 לקבוצה מס' 3.

ג. תקן ת"י 900 חלק 2.35 "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים": דרישות סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף 7 Marking and instruction), יועברו מקבוצה מס' 1 לקבוצה מס' 3."

משמעות העברת סעיפים מסוימים בתקנים הישראליים הרשמיים הנ"ל מקבוצה 1 לקבוצה 3 היא שהיבואנים של אותם מוצרים יכולים לקבל פטור מבדיקות התקן על פי אותם סעיפים בתקנים, מותנה במתן תצהיר יבואן על כך שהמוצרים המיובאים שבמשלוח עומדים בדרישות המפורטות באותם סעיפים בתקנים הרלוונטיים.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהל התחום הענפי הרלוונטי או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה