מחפשים נציג בועדת תקינה חדשה 1319 – תחבורה מסילתית


על רקע התפתחות תחום הרכבות הכבדות והקלות בישראל, עולים צרכים מגוונים לפעילות תקינה בארץ בתחום זה, בהיבטים כגון: חשמל, בינוי, בטיחות אש וקורוזיה.

כתוצאה מכך הוחלט במכון התקנים הישראלי להקים ועדה טכנית (תקינה) 1319 - תחבורה מסילתית, בה הוקצה לאיגוד לשכות המסחר מקום אחד.

חברים בלשכת המסחר, שלהם ידע מקצועי וניסיון בתחום הנ"ל ומעוניינים לייצג את לשכות המסחר בועדה הטכנית הנ"ל מתבקשים לפנות לאגף יבוא מכס ותקינה של האיגוד, ליוסף טמלר, למייל: joseft@chamber.org.il
או טל': 03-5631011.
למידע נוסף בתחום זה