האם לתרגם לעברית תקנים ישראליים שהם אימוץ של תקנים זרים?

בשנים האחרונות, על פי דרישות חוק התקנים, קיים בארץ תהליך מואץ ומתמשך של אימוץ תקינה בינלאומית, המתפרסמת בשפה האנגלית כתקינה ישראלית.

לאחרונה עלתה לדיון בהנהלת משרד הכלכלה השאלה האם יש לחייב את מכון התקנים הישראלי לתרגם לעברית את התקינה הבינלאומית המאומצת בארץ בשפה האנגלית?

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה סבור כי עבודת התרגום לעברית של התקנים הזרים המאומצים מיותרת והיא תחייב הקצאת מקורות (זמן וכסף) במכון התקנים, על חשבון פעילות התקינה והוא ביקש לקבל את תגובת האיגוד בעניין זה.

לתשומת לב, סעיף 29(א) לחוק התקנים קובע: "המנהל יפרסם את התקן בשפה העברית בדרך שיראה לנכון, אך רשאי הוא לאשר פרסום התקן, במלואו או מקצתו, בשפה האנגלית, בהתחשב באוכלוסיה המשתמשת בו ובעמדת הועדה הטכנית הנוגעת בדבר".
בהתבסס על סעיף זה לחוק התקנים המחלקה המשפטית במשרד הכלכלה קובעת כי התרגום לעברית של התקן הזר המאומץ בארץ צריך להתבצע על ידי המכון ולא על ידי גורם חיצוני. בנוסף, הם מציעים לשקול תקציב למכון עבור התרגום לעברית של התקינה הזרה והמאומצת בארץ על ידי המכון.

חברים בלשכת המסחר מתבקשים להעביר את הערותיהם בנושא זה לידי יוסף טמלר בלשכת המסחר תל אביב והמרכז, למייל: joseft@chamber.org.il .
למידע נוסף בתחום זה