הסרת רשמיות מתקנים ישראליים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד כי בכוונת משרדו להסיר את הרשמיות מהתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 23 חלק 3 - מכללי דלתות עץ: דלתות לבודות סובבות. בתקן זה תוסר הרשמיות מתת סעיף א' שבסעיף 2.1.1 - כללי, ומסעיף 2.1.2 - העץ.

תת הסעיף א' שבסעיף 2.1.1 דורש שמסגרת הדלת תעשה מעץ וסעיף 2.1.2 דן ברטיבות העץ ואוסר המצאות פגמים מסוגים שונים. הדרישות הנ"ל אינן בעלות היבט בטיחותי או בריאותי או הגנה על איכות הסביבה ונועדו רק לשמור על איכות המוצר.

ת"י 1307 - ממתקים: סוכריות טופי וסוכריות דחוסות (סעיף 107.1.4 - אוויר, אשר אוסר איור פרי על האריזה אם המוצר לא מכיל תמצית טבעית של הפרח, הפרי או חלקי הפרילמידע נוסף בתחום זה