איתור חסמי יבוא בתקנים ישראליים רשמיים יחודיים (מקוריים)


משרד הכלכלה מיפה לאחרונה את כל התקנים הישראליים הרשמיים המקוריים (שאינם אימוץ תקינה מחו"ל) העלולים להוות בשל כך חסם יבוא. רצ"ב טבלה עם פירוט התקנים, כפי שהועברה לאיגוד על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה.

הנך מתבקש להתייחס לתקנים הנ"ל(לכל תקן בנפרד) ואם ידוע לך שקיימים בו סעיפים או דרישות המגבילים יבוא לארץ, להעביר את המידע, עד תאריך 14.7.14, למנהל התחום הענפי הרלוונטי או לאגף יבוא מכס ותקינה של הלשכה, לידי יוסף טמלר, למייל: joseft@chamber.org.il. בפניה לאיגוד הנך מתבקש לציין את מספר התקן, את המגבלה ביבוא שנוצרת כתוצאה מדרישה ישראלית יחודית ואם ידוע לך את מספר הסעיף או הסעיפים הרלוונטיים בתקן לרשום אותם.

המידע הנ"ל חשוב מאוד לחברים כי אם נוכל להצביע על חסם יבוא ומהותו, לכל תקן, במשרד הכלכלה תשקל האפשרות להסיר את הרשמיות מהתקן או מאותם חלקים בו מגבילי יבוא.
למידע נוסף בתחום זה