אישור החלפת תקנים רשמיים


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 80 - לבד וקרטון ביטומנים
במקומו יבואו
ת"י 80 חלק 1 - לבד אורגני רווי באספלט: מצע לבד המשמש לגגות בשיפוע תלול.
ת"י 80 חלק 2 - לבד אורגני רווי אספלט: לבד המשמש לגגות ולאיטום גגות.

ת"י 5111 (חלקים 5,3,2,1) - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: כללי; צינורות; אביזרים; התאמת המערכת ליעודה.
במקומם יבואו
ת"י 15874 (חלקים 5,3,2,1) (עם שמות דומים).

ת"י 5383 - מגבהים לרכב.
למידע נוסף בתחום זה