הוארך בשנה ההסדר לקבלת פטור מאישור תקן ממת"י ביבוא ציוד רפואי חשמלי (מותנה)


בעקבות פניות האיגוד למשרד הכלכלה ולמשרד הבריאות, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאיגוד כי יוארך בשנה, עד 30.6.2015, ההסדר למתן אישורי פטור מתקן ממשרד הכלכלה, פטור במסגרת סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, לציוד רפואי חשמלי מיובא.

הפטור ינתן למוצרים מסווגים בפרטי המכס: 90.18.1000/2000/4000/5000 ולסוגים מסוימים בלבד של מוצרים בפרטי המכס: 90.18.9090, 90.19.1090, 90.19.2000, 94.05.4021, 94.02.9020, שלהם תעודת רישום בתוקף מיחידת אמ"ר במשרד הבריאות נכון ליום הגשת בקשת הפטור וכן CB TEST REPORT ו – EMC CERTIFICATE מתאימים לדרישות עבור אותם מוצרים.

מוצרים מסוימים המסווגים בפרט מכס 90.19.2000 הוכנסו להסדר זה רק לאחרונה, על פי בקשת האיגוד.

חברים בלשכת המסחר תל אביב והמרכז יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהלת תחום ענף ציוד רפואי או באגף יבוא מכס ותקינה של הלשכה.

למידע נוסף בתחום זה