כוונה להעביר תקנים רשמיים לקבוצת תקנים שונה


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונתו להעביר את התקנים הישראליים הרשמיים הבאים (או חלקים מתוכם) בקבוצה 1 לקבוצות 4 או 3 או 2.

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהל התחום הענפי הרלוונטי או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.למידע נוסף בתחום זה