כוונה להעביר תקנים רשמיים לקבוצת תקנים שונה


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונתו להעביר את התקנים הישראליים הרשמיים הבאים (או חלקים מתוכם) בקבוצה 1 לקבוצות 4 או 3 או 2.

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהל התחום הענפי הרלוונטי או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.



למידע נוסף בתחום זה