תקנים או הצעות לתקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הוא העביר לאישור משרד הכלכלה את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 80 (חלקים 1 ו- 2) - לבד וקרטון ביטומני.

ת"י 938 חלק 2.01 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה - הגדרות ודרישות כלליות פיזיקאליות ומכניות.

ת"י 938 חלק 2.02 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה - זכוכית צפה.

ת"י 938 חלק 2.03 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה - זכוכית משוכה.

ת"י 938 חלק 2.04 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה - מידות לאספקה ומידות סופיות.

ת"י 60034 חלק 1 - מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים.

ת"י 61347 (חלקים 2.2 ו- 2.9) - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פריקה (למעט שפופרות פלואורניות); דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים.למידע נוסף בתחום זה