תקנים או הצעות תקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הוא העביר לאישור משרד הכלכלה את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 (חלקים 02.03 ו- 02.18) מנורות: מנורות לתאורת כבישים ורחובות; מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים.

ת"י 900 חלק 2.02 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים.

ת"י 15194 - אופניים: אופניים עם מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 60432 (חלקים 1 ו- 2) - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות; נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות.  

למידע נוסף בתחום זה