סעיפים בתקני מוצרי חשמל הועברו לקבוצה 3

לאחר פעילות ממושכת של לשכת המסחר הממונה על התקינה במשרד הכלכלה פרסם הודעה, בתאריך 20.5.2014, בנוגע להעברת סעיפים מסוימים בתקנים למוצרי חשמל מקבוצת תקנים 1 לקבוצה 3. רצ"ב ההודעה, כפי שפורסמה על ידי משרד הכלכלה בעיתון The Marker בתאריך 20.5.2014. -יש להדגיש כי יתר הסעיפים של התקנים המופיעים בטבלה המצורפת נשארים בקבוצת התקנים כפי שנקבעו בטרם נעשו השינויים הנ"ל. - משמעות העברת הסעיפים באותם תקנים מקבוצה 1 לקבוצה 3 היא שבשחרור משלוחי יבוא יש להסתפק בהצהרת היבואן (הנמסרת למכון התקנים הישראלי) על עמידת המוצרים המיובאים בדרישות שבסעיפים שבקבוצת 3 של התקנים הנ"ל, ללא צורך בבדיקות תקן במכון התקנים הישראלי של הדרישות המופיעות באותם סעיפים של התקנים. חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהל התחום הענפי הרלוונטי או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה