שינוי נוהל 006 למתן היתרי תו תקן

במכון התקנים הישראלי הוכנה לאחרונה רוויזיה לנוהל המכון 006 - נוהלי קביעת הסדרים, המהות והמידה של פיקוח המכון על ייצורם של מצרכים הנושאים תו-תקן.

רצ"ב הצעת הרוויזיה לנוהל המכון 006 (שאמורה להחליף את הנוהל משנת 1996) ומצגת שהוכנה על ידי המכון - המסבירה את מטרות הרוויזיה ואת הנוהל החדש.

חברים בלשכת המסחר שיש להם עניין בנושא היתרי תו תקן מתבקשים להעביר את הערותיהם להצעת הרוויזיה לנוהל המכון 006 לאגף יבוא מכס ותקינה של האיגוד למייל joseft@chamber.org.il.

למידע נוסף בתחום זה