פורסמה רשימת תקנים ישראלים רשמיים עם הכרות בבדיקות דגם מחו"ל

בהמשך לדיונים ממושכים של נציגי האיגוד עם הנהלת מכון התקנים הישראלי, לאחרונה פורסמה על ידי המכון או טבלה של כל התקנים הישראליים הרשמיים בקבוצות תקנים 1 ו- 2 והמעבדות או הארגונים בחו"ל איתם יש למכון הסכם להכרה בבדיקות תקן למוצרים מיובאים.

בטבלה המצ"ב ניתן לבדוק, על פי מספר התקן הישראלי (מספר ת"י), את הפרטים הבאים: הגופים בחו"ל שאישורי דגם שלהם למוצרים מיובאים יוכרו על ידי מכון התקנים הישראלי, התקן או התקנים הזרים שאומצו בארץ והסטיות מהם (Deviationsׂ) בתקן הישראלי בהשוואה לתקן הזר המאומץ, שינויים מהותיים נוספים בתקן הישראלי, ציון קבוצת התקן ועוד.

בטבלה מצוינים גופי הבדיקה בחו"ל איתם יש למכון התקנים הישראלי הסכמי הכרה בבדיקות, כגון: TUV RH, TUV SUD, UL, INTERTEK, NEMCO, BSI, CB, (רשת הכרות בתחום בטיחות חשמלית) ומעבדות נוספות שלמכון יש איתן הסכמים יחודיים.

יבואנים המייבאים לארץ מוצרים החייבים אישורי תקן יכולים להיעזר בטבלה המצ"ב ולהציג למכון התקנים את אישורי ודו"חות בדיקת הדגם למוצרים המיובאים על ידם לצורך הכרה במכון באותן בדיקות - ללא צורך בביצוע בדיקת דגם נוספת בארץ, למעט בדיקת הסטיות בתקן הישראלי ודרישות יחודיות בו.

חברים בלשכת המסחר שלהם הערות ספציפיות בנוגע לפרטים המופיעים בטבלה הנ"ל מתבקשים לפנות למנהל התחום הענפי הרלוונטי או לאגף יבוא מכס ותקינה של האיגוד.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה